Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 25. srpen 2019 @ 07:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-07-1-01
     Tradiční podzimní geologická exkurze Akce č. 5-07-1-01

Obsah: Exkurze na méně známé partie a lokality v jihozápadní části Broumovské vrchoviny, mezi Vraními a Jestřebími horami. Rozličné geologické a geomorfologické prostředí. Vraní hory tvořené permskými vulkanity, zejména ryolioty, nejvyšší vrch Královecký Špičák (881 m) a kamenolom Královec. Odlehlé okraje Vraních hor (hřbet Dlouhá stráň) u obce Bečkov. Čertova rokle s ryolitovými skalními výchozy a partie s tzv. Bečkovským vodopádem a pramenem, vyvěrajícím přímo ze skály na rozmezí permských ryolitů a sedimentů. Jestřebí hory tvořené karbonskými sedimenty (zejména arkózami a slepenci) a nejnavštěvovanější vrcholová partie Žaltman (740 m) s rozhlednou, samostatný hřbet Jestřebích hor, vrcholící Jánským vrchem (697 m) s výraznými tvary zvětrávání karbonských sedimentů.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:doc. RNDr. Jan Vítek
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: 1. přístup: obec Bečkov (případně osada Ličná). 2. přístup: obec Petříkovice (lze spojit i obě partie s parkováním v osadě Ličná u Bernartic).
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Doprava do místa konání individuální. S sebou vezměte vhodné oblečení pro každé počasí a pevnou turistickou obuv. Bližší informace budou všem přihlášeným zaslány.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. září 2018 14. září 2018 10:00 - 16:00 hodin geologické lokality mezi Vraními a Jestřebími horami   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 507101 číslo vzdělávací akce 5-07-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích