Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 10. prosinec 2018 @ 05:50 CET
Podrobný popis akce číslo 1-04-2-10
     Letní jazykový a metodický kurz AJ Akce č. 1-04-2-10

Obsah: 5denní jazykový a metodický kurz v celkové časové dotaci 34 hodin. Tvorba výukových plánů, konverzace, poslechové aktivity, důraz na výslovnost, rytmus a intonaci, rozšiřování slovní zásoby, výuka reálií komunikativními metodami, doplňkové aktivity, Warmers, interference češtiny a partie mluvnice, které jsou pro české žáky obzvlášť obtížné, přítomnost culture ve výuce jazyka, metoda CLIL, použití L1 (mateřského jazyka) ve srovnání s L2 (cílový jazyk), práce s počítačem a možnosti, které nabízí moderní technologie, využití internetu, výběr vhodných programů na YouTube, projekty a jejich vhodné začlenění do výuky, možnosti práce s angličtinou mimo třídu - např. na výletě. V rámci kurzu možnost účasti na výletech s plněním zadaných úkolů a jejich následnou prezentací, ve večerním bloku filmy, hry, diskuse, zpívání. Prostor věnován diskusi mezi účastníky kurzu, sdílení a výměně zkušeností, uvádění příkladů dobré praxe a hodnocení kvality a vhodnosti výukových materiálů učebnic i dalších zdrojů.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Michaela Čaňková a Mark Francis Sixsmith
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-10066/2016-1-378
Poplatek: 4 900 Kč
Poznámka: Kurz bude veden v anglickém jazyce. Doprava na místo konání individuální. Cena zahrnuje odborné lektorské vedení, ubytování a stravování formou plné penze. Podrobné informace o kurzu s formulářem přihlášky budou rozeslány do škol v dubnu 2018. Přihlašování POUZE formou zaslání přihlášky do 4. 6. 2018 na e-mail garanta volakova@cvkhk.cz.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
20. srpen 2018 20. duben 2018 10:30 - 21:00 hodin Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218   Přihláška na všechny termíny
21. srpen 2018 20. duben 2018 9:00 - 21:00 hodin Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218    
22. srpen 2018 20. duben 2018 9:00 - 21:00 hodin Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218    
23. srpen 2018 20. duben 2018 9:00 - 21:00 hodin Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218    
24. srpen 2018 20. duben 2018 9:00 - 15:00 hodin Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104210 číslo vzdělávací akce 1-04-2-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích