Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 21. červenec 2019 @ 19:42 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-10-1-07
     Úvod do typografie a kaligrafie Akce č. 3-10-1-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Výtvarná dílna seznamující s estetikou písma v tisku. Postupy a náměty, jak učit žáky získávat cit pro proporce písma a kresby, ilustrace. Základy typografie - tiskové písmo, typografická pravidla, řezy písma, vhodné kombinace písma pro každodenní použití v elektronické komunikaci. Kreslení jednotlivých písmen, použití začátečního písmene ke kresbě. Pokusy s tužkou, perem, štětcem. Patkové a bezpatkové písmo. Grafická úprava. Námět, jak připravit grafickou podobu obálky knihy, kterou rádi čtete. Použití vlastní malby, kresby, koláže, včetně koláže písmen vystřižených jednotlivě s časopisu. Úvod do kaligrafie. Ručně napsané iniciály, jména, doplněná jemnou grafikou. Práce s perem a tuší. Propojení písma a kresby.
Určeno:učitelům ZŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Lucie Pítrová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste 4 čtvrtky A4, pero, tuš, vodové barvy nebo tempery, lepidlo Kores (tyčinka), nůžky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. leden 2019 07. leden 2019 10:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 310107 číslo vzdělávací akce 3-10-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích