Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 21. červenec 2019 @ 19:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-04
     Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/2. semestr Akce č. 1-01-1-04

Obsah: Pokračování čtyřsemestrového studia pro získání způsobilosti k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Určeno:pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení s kvalifikací odpovídající požadavkům zákona č. 563/2004 Sb., kteří vykonávají, nebo budou vykonávat funkci školního metodika prevence
Lektor:Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Martina Kekulová, PhDr. Jan Svoboda, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a Mgr. Michaela Veselá
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 10 000 Kč/celé studium
Poznámka: Studium bude díky finančnímu příspěvku Královéhradeckého kraje realizováno za sníženou cenu. Odevzdání ročníkové práce na téma Specifika tvorby školního programu prevence sociálně nežádoucích jevů do 30. 1. 2019 (1x v el. podobě). Předběžný termín odevzdání zhodnocené závěrečné práce 1. 11. 2019 (1x v tištěné verzi, 1x el. verzi zaslat na e-mail volakova@cvkhk.cz). Závěrečné zkoušky 5. 12. 2019. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste obuv na přezutí.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. září 2018 30. květen 2018 9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
25. září 2018 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
9. říjen 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
24. říjen 2018 ----------     9:00 - 16:15 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
7. listopad 2018 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
13. listopad 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
4. prosinec 2018 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
7. prosinec 2018 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
3. leden 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
15. leden 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101104 číslo vzdělávací akce 1-01-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích