Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. prosinec 2018 @ 08:26 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-39
     Asistent pedagoga Akce č. 1-01-2-39

Obsah: Kvalifikační studium, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., § 20 zákona 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Je sestaveno na základě standardu MŠMT (80 hodin teorie, 40 hodin praxe) a obsahuje 4 tematické okruhy: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga. Podpora péče o žáka. Systém péče o žáka. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga. Studium dále zahrnuje odbornou stáž ve škole nebo školském zařízení a je ukončeno testovou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

Určeno:pracovníkům škol a školských zařízení, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat profesi asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání
Lektor:PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, Mgr. Vratislav Holeček, Mgr. Martin Kaliba, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a další zkušení lektoři
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 7 200 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Změna termínů vyhrazena. Předběžný termín odevzdání závěrečné práce do 31.10. 2018 a ukončení praxe, odevzdání záznamu o praxi do 24. 11. 2018

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. květen 2018 08. květen 2018 zahájení 9:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
31. květen 2018 ----------     9:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
1. červen 2018 ----------     9:00 - 14:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
15. červen 2018 ----------     9:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
27. červen 2018 ----------     9:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
7. září 2018 ----------     9:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
21. září 2018 ----------     9:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
4. říjen 2018 ----------     9:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
23. říjen 2018 ----------     9:00 - 17:00 hodin + test Štefánikova 566, Hradec Králové    
11. - 12. prosinec 2018 ----------     9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101239 číslo vzdělávací akce 1-01-2-39
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích