Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 20. leden 2019 @ 21:20 CET
Podrobný popis akce číslo 2-04-2-07
     Rozvoj komunikačních dovedností v NJ na úrovni A2 II Akce č. 2-04-2-07

Obsah: Intenzivní kurz pro skupinu 1 - 2 učitelů, kteří jsou na úrovni A2 a chtějí si zlepšit komunikační dovednosti v německém jazyce, jak ústní, tak písemné, chtějí si upevňovat a procvičovat gramatiku a obohatit slovní zásobu. Kurz navazuje na již probíhající kurz Rozvoj komunikačních dovedností v NJ na úrovni A2. Jako výchozí výukový materiál bude použita učebnice Genau! 2 nakladatelství Klett, pomalu mluvené zprávy z Deutsche Welle, týkající se problematiky zaměstnání. Hodiny se budou po vzájemné domluvě lektora s účastníky konat jednou týdně.
Určeno:Učitelé 2. stupně ZŠ, gymnázií, SOŠ a SOU
Lektor:Mgr. Petra Říhová
Garant: Mgr. Alena Ročková (rockova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 10100

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. březen - 22. červen 2018 24. leden 2018 dle domluvy Procházkova 303, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204207 číslo vzdělávací akce 2-04-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích