Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:29 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-20
     Efektivní komunikace s dětmi - prostředek pro osobnostní a sociální rozvoj dětí v MŠ - AKCE NA OBJEDNÁVKU Akce č. 1-02-2-20

Obsah: Úvod do praktické teorie komunikace, pozitivní komunikace a ujasnění zákonitostí komunikačního procesu mezi učitelem a dítětem. Cvičení komunikativních dovedností v oblasti verbální a nonverbální komunikace, vztahové a věcné komunikace. Specifika komunikačního procesu na rovině dospělý a dítě. Reflexe a příklady komunikačních situací. Cvičení na poskytování zpětné vazby, na aktivní naslouchání. Komunikační rejstříky, spontánní a záměrná komunikace, nácvik komunikativních dovedností. Lexikální negace a pozitivní reformulace.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Eva Svobodová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16226/2016-1-570
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. srpen 2018 10. listopad 2017 9:00 - 15:30 hodin MŠ Josefa Gočára, Hradec Králové, Škroupova 693   Přihláška na všechny termíny
24. srpen 2018 10. listopad 2017 9:00 - 15:30 hodin MŠ Josefa Gočára, Hradec Králové, Škroupova 693    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102220 číslo vzdělávací akce 1-02-2-20
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích