Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 20. únor 2019 @ 17:33 CET
Podrobný popis akce číslo 1-13-2-03
     Vybrané kapitoly z práva pro vychovatele DMI - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-13-2-03

Obsah: DMI z pohledu právních předpisů (zákoník práce, trestní zákoník, občanský zákoník, zákon o sociálně právní ochraně dětí, školský zákon). Práva a povinnosti pedagogů v praxi (podle občanského zákoníku, zákoníku práce, trestního zákoníku). Práva a povinnosti dětí a mládeže (podle občanského zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže). Aktuální problematika, trendy, kazuistika (drogová problematika, GDPR, šikana apod. dle výběru posluchačů).

Určeno:účastníkům výroční schůze ADMIN
Lektor:JUDr. Jana Mahdalíčková
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Domov mládeže, internát a ŠJ, Vocelova 1469/5, Hradec Králové se nachází v blízkosti hl. nádraží ČD a terminálu HD (cca 5 min. chůze). Od terminálu HD pěšky k městskému okruhu (k budově bývalého ÚP), zabočit po chodníku doprava, kousek pokračovat k přechodu, přejít silnici a pokračovat k DMIŠJ (růžová budova proti přechodu)
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ADMIN

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. únor 2018 15. leden 2018 10:00 - 13:00 hodin DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113203 číslo vzdělávací akce 1-13-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích