Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 19:54 CET
Podrobný popis akce číslo 1-15-2-01
     Prepuberta a puberta - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-15-2-01

Obsah: Přednáška a beseda s rodiči zaměřená specifika žáků v období počínající puberty.
Určeno:rodičům žáků ZŠ a MŠ Dolany
Lektor:PhDr. Tomáš Komárek
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZŠ a MŠ Dolany v rámci projektu Šablony - II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků - reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006967

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. duben 2018 15. leden 2018 16:00 - 18:00 hodin ZŠ a MŠ Dolany, okres Náchod, Dolany 84   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 115201 číslo vzdělávací akce 1-15-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích