Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:38 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-34
     Třídním učitelem - pevně, chytře a zdravě - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-34

Obsah: Seminář zaměřený na rozvoj kompetencí pro funkční a efektivní vykonávání role třídního učitele. Motivace pro práci třídního učitele, metody práce s třídním kolektivem, umění komunikace a budování třídního klimatu. Schopnost rozpoznání vlastních hranic a jejich upevňování v osobním i profesním životě. Metoda council (poradní kruh) - usnadňuje práci s třídním kolektivem a rozvíjí pocit zodpovědnosti u žáků. Metoda Mindfulness - k rozvoji sebereflexe, sebepoznání, uklidnění, vyrovnanosti a nadhledu. Zásady rozhovoru s žákem a rodiči pro navození spolupráce - umění naslouchání, taktního, profesionálního a jasného vyjadřování, citlivého řešení a sdělování náročných situací (např. šikany, problémů v rodině žáka).
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a metodikům prevence
Lektor:Mgr. Jaroslav Vídeňský
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. únor 2018 12. leden 2018 8:00 - 13:00 hodin ZŠ a MŠ Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101234 číslo vzdělávací akce 1-01-2-34
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích