Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:21 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-33
     Možnosti práce se třídou na začátku školního roku - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-33

Obsah: Seminář zaměřený na podporu pozitivní atmosféry a vztahů ve třídě. Výhody a rizika vedení třídnické hodiny. Pravidla pedagoga při vedení třídy. Základní mapování vztahů ve třídě (přehled nestandardizovaných aktivit a nástrojů pro rychlou orientaci pedagoga ve skupině). Skupinová dynamika. Základní zásady při práci se třídou (přehled nástrojů, které pedagog může využít při práci se třídou nejen v třídnické hodině). Sestavení třídních pravidel. Struktura vedení rozhovoru s dítětem.
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ Hradec Králové, Štefánikova 566
Lektor:Mgr. Martina Kekulová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZŠ Hradec Králové, Štefánikova 566

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. srpen 2018 10. leden 2018 9:00 - 13:00 hodin ZŠ Hradec Králové, Štefánikova 566   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101233 číslo vzdělávací akce 1-01-2-33
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích