Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:28 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-36
     Asistent pedagoga MB1 Akce č. 1-01-2-36

Obsah: Kvalifikační studium, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., § 20 zákona 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Je sestaveno na základě standardu MŠMT (80 hodin teorie, 40 hodin praxe) a obsahuje 4 tematické okruhy: Škola, školní práce a role asistenta pedagoga. Podpora péče o žáka. Systém péče o žáka. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga. Studium dále zahrnuje odbornou stáž ve škole nebo školském zařízení a je ukončeno testovou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

Určeno:pracovníkům škol a školských zařízení, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat profesi asistenta pedagoga a mají úspěšně ukončené základní vzdělání
Lektor:PaedDr. Zdeněk Souček, Mgr. Jaroslava Stolařová a Mgr. Tomáš Valenta
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 7 500 Kč
Poznámka: Studium je realizováno ve spolupráci s partnerem SLUŽBY A ŠKOLENÍ MB, z. ú. Informace k organizaci podává ředitelka partnerské organizace Mgr. Naďa Kuhnová - kontakt kuhnova@sskolemb.cz, tel. 326 334 547, 725 812 306.
Volba tématu závěrečné práce do 1. 12. 2017, konzultace závěrečných prací do 9. 3. 2018, odevzdání závěrečné práce do 6. 4. 2018

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. říjen 2017 01. září 2017 zahájení 8:30 - 17:00 hodin Havlíčkova 71, Mladá Boleslav   Přihláška na všechny termíny
3. listopad 2017 ----------     9:00 - 17:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
24. listopad 2017 ----------     9:00 - 17:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
1. prosinec 2017 ----------     9:00 - 17:00 hodin Havlíčkova 71, Mladá Boleslav    
8. prosinec 2017 ----------     9:00 - 17:00 hodin Havlíčkova 71, Mladá Boleslav    
15. prosinec 2017 ----------     9:00 - 17:00 hodin Havlíčkova 71, Mladá Boleslav    
19. leden 2018 ----------     9:00 - 17:00 hodin Havlíčkova 71, Mladá Boleslav    
16. únor 2018 ----------     9:00 - 17:00 hodin tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
23. březen 2018 ----------     9:00 - 17:00 hodin + test tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
1. červen 2018 ----------     závěrečné zkoušky tř. Václava Klementa 601, Mladá Boleslav    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101236 číslo vzdělávací akce 1-01-2-36
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích