Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 19:54 CET
Podrobný popis akce číslo 1-04-2-06
     Nejnovější změny v jazyce a kultuře Velké Británie - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-04-2-06

Obsah: Seminář vedený v anglickém jazyce. Aktuální informace a výukové materiály, které odrážejí změny v různých oblastech života v Británii. Práce s tématy Nové trendy v literatuře včetně prestižních literárních cen (práce s videozáznamem), Multikulturní společnost a politické nálady ve společnosti následkem Brexitu a situace ve Skotsku (práce s novinovým textem), Nové trendy v architektuře a výstavba v Londýně (práce s materiály z Youtube), Čím se baví Britové v televizi (poslechové aktivity), Cestovní ruch - jak se mění Cardiff (využití autentických interview s obyvateli a aktuálních propagačních materiálů), Změny ve školském systému (příprava diskuse o pozitivním či negativním dopadu na žáky, srovnání s českou situací ve školství, inkluze). Aktivity ke změnám v jazyce a slovní zásobě. Výběr vhodných literárních ukázek, různé formy práce s beletristickým textem.
Určeno:učitelům SŠ
Lektor:Mgr. Michaela Čaňková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. březen 2018 04. leden 2018 9:00 - 15:30 hodin Gymnázium Žďár nad Sázavou, Neumannova 1693/2   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104206 číslo vzdělávací akce 1-04-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích