Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. leden 2019 @ 07:23 CET
Podrobný popis akce číslo 4-10-2-05
     Smaltování bez pece a drátkování Akce č. 4-10-2-05

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktická dílna na nácvik techniky smaltování na plotýnce a kahanu (výroba plíšků, šperků..) a seznámení s jednoduchými náměty pro drátkování (drátkování na lahve, kameny..). Ukázky námětů a technik do hodin výtvarné a pracovní výchovy.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Sandra Krejčová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. květen 2018 16. květen 2018 8:30 - 13:00 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 410205 číslo vzdělávací akce 4-10-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích