Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:17 CET
Podrobný popis akce číslo 4-05-2-01
     Židé - náboženství, kultura, historie Akce č. 4-05-2-01

Obsah: Seminář poskytne srozumitelnou a jasnou formou povědomí o problematice a náměty pro obohacení výuky. Biblický mýtus a historická skutečnost. Formování náboženství, kanonizace posvátných textů, diaspora - boj o zachování identity. Talmud a pobiblická literatura, Svátky, Životní styl, Gender. Evropa a Židé, holokaust, stát Izrael. Diskuse.

Určeno:učitelům společenskovědních předmětů a literatury 2. stupně ZŠ, SŠ
Lektor:Mgr. Terezie Dubinová, Ph.D.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. duben 2018 29. březen 2018 9:00 - 13:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 405201 číslo vzdělávací akce 4-05-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích