Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:23 CET
Podrobný popis akce číslo 2-10-2-05
     Letní škola hudební výchovy Akce č. 2-10-2-05

Akce byla zrušena !

Obsah: 2denní cyklus praktických seminářů. Hudba jako komunikační nástroj, komunikace se třídou beze slov, gesta a zvukové signály. Ukázky hry na různé hudební nástroje, hra na tělo, instrumentace ve skupině. Možnosti improvizace, vyzkoušení a praktická cvičení k zapojení třídy. Uč a volně dýchej. Možnosti pro zvládání situací ve výuce. Jak učit, aby se učení nestávalo břemenem, abychom nezatěžovali svůj hlas, předcházeli stresu, pracovali s odstupem i uvolněným dýcháním. Techniky pro relaxaci hlasivek i těla prostřednictvím hudby. Další hudební instrumentář ve výuce a výchově žáků (Orffův instrumentář, nástroje využívané v muzikoterapii, etnické nástroje), postupy využitelné pro zlepšení komunikačních dovedností dětí ve skupině.
Určeno:učitelům ZŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Bc. Ondřej Tichý
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Junák - český skaut, středisko Dobráček Hostinné, z.s., B. Smetany 127, Hostinné. Z vlakového nádr. se dát vpravo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 800 m (před mostem) přejít silnici a pokračovat rovně podél řeky, dojít ke středisku Dobráček Hostinné (cca 200 m). Od autobus. nádraží přejít komunikaci směrem ke Gymnáziu Hostinné, odbočit vpravo, přejít řeku a pokračovat vlevo podél řeky ke středisku (cca 300 m).
Poplatek: 1 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a pohodlný oděv pro aktivity venku i uvnitř. Možnost zajištění ubytování (není součástí poplatku), požadavky lze zaslat na e-mail stierandova@cvkhk.cz.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. srpen 2018 30. červen 2018 9:30 - 16:30 hodin Junák, středisko Dobráček Hostinné, B. Smetany 127   Akce byla zrušena
30. srpen 2018 30. červen 2018 8:30 - 12:30 hodin Junák, středisko Dobráček Hostinné, B. Smetany 127   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 210205 číslo vzdělávací akce 2-10-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích