Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 25. srpen 2019 @ 07:47 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-07-1-02
     Efektní experimenty pro výuku chemie Akce č. 2-07-1-02

Obsah: Workshop v časové dotaci 8 hodin, poskytující nabídku jednoduchých experimentů s cílem zaujmout žáky pro další studium. Technika práce a manipulace s chemikáliemi, bezpečné provádění náročných experimentů, barevná chemie a chemie barev (světlo, luminiscence, chromofory, barevné plameny atd.), motivační experimenty (i ohnivé, výbušné) s kapalným dusíkem a další (oscilační reakce, didaktické modifikace běžných pokusů). Technické a didaktické aspekty prováděných experimentů. Prezentace pokusů z celého spektra vědního oboru chemie (anorganická chemie, obecná, fyzikální, organická a biochemie) s možností vyzkoušení.
Určeno:učitelům chemie 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:RNDr. Pavel Teplý, Ph.D. a Mgr. Luděk Míka
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, pracoviště Hostinné, Horská 309, doprava vlastní.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste pracovní plášť.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. listopad 2018 23. listopad 2018 9:00 - 15:30 hodin Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola, pracoviště Hostinné, Horská 309   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 207102 číslo vzdělávací akce 2-07-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích