Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 25. srpen 2019 @ 07:48 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-07-1-03
     Aby nás přírodověda bavila Akce č. 2-07-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Hry, metody a pomůcky pro zpestření hodin přírodovědy, přírodopisu a environmentální výchovy, návody k výrobě i použití, vlastní vyzkoušení. Skupinová práce se stolními výukovými hrami, podklady pro výrobu her. Manipulační pomůcky pro výuku - k vyvození učiva, motivaci, procvičení, přezkoušení.
Určeno:učitelům 3. - 5. ročníků ZŠ
Lektor:Mgr. Iveta Vališková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 550 Kč
Poznámka: S sebou vezměte přezůvky, pohodlné oblečení a flash disk pro předání materiálů od lektorky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. leden 2019 02. leden 2019 13:30 - 18:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 207103 číslo vzdělávací akce 2-07-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích