Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 20. únor 2019 @ 17:42 CET
Podrobný popis akce číslo 2-04-2-04
     Internet ve výuce cizího jazyka ZMĚNA TERMÍNU Akce č. 2-04-2-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Využití Internetu ve výuce cizího jazyka (např. angličtiny). Hledání zdrojů a informací. Dodržení pravidel používání Internetu, copyright. Seminář veden v českém i anglickém jazyce. Převážná většina informací uvedena pro možnost využití ve výuce anglického jazyka, lze si modifikovat i pro výuku dalších jazyků. Efektivní využití zdrojů z Internetu, realizace vlastních nápadů. Práce s vyhledávači. Příprava vyučovací hodiny při dodržení autorských práv.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:RNDr. Jana Jílková, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 550 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a vlastní notebook nebo jiné zařízení s možností práce na internetu.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. červen 2018 06. červen 2018 8:00 - 11:45 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204204 číslo vzdělávací akce 2-04-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích