Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:22 CET
Podrobný popis akce číslo 1-07-2-06
     Obejmuté louky aneb Krkonošské horské enklávy opět žijí Akce č. 1-07-2-06

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář spojený s terénní exkurzí do blízkého okolí Vrchlabí. Obejmuté louky - krkonošské luční enklávy v oblasti Strážné, pozorování porostů. Poměr lesů a luk, rozsah a umístění. Seznámení s možnostmi obnovy luk. Ukázka endemických druhů (zvonek český, violka žlutá sudetská). Ohrožující faktory: zástavba, nepůvodní druhy rostlin, expanze plevelů a přeměna luk na lesy. Ukázky příkladů dobré praxe hospodaření na horských loukách. Představení běžných i vzácných druhů rostlin, včetně orchidejí. Luční enkláva Hříběcí boudy a představení vlhčích i sušších částí enklávy v závislosti na typu hospodaření, ukázka rostlinných druhů. Luční enkláva Lahrovy Boudy, ukázka orchidejí na vlhké části enklávy, ukázky tzv. agrárních zídek (snosů kamení z obhospodařovaných luk našimi předky), redukce borůvky a dalších druhů na luční enklávě, pastva ovcí, přihnojování horských luk, ukázka činnosti prasete divokého a její dopad na květenu. Účastníkům budou předány publikace Pestrolučník krkonošský, Putování po krkonošských loukách a letáky Bezobratlí krkonošských luk, Krkonošské farmářské stezky a Invazivní rostliny v Krkonoších.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:Ing. Daniel Bílek
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: KCEV Krtek je vedle budovy Správy KRNAP, autem nejlépe na parkoviště, od KCEV Krtek vzdálené 50 m za Augustiniánským klášterem ve Vrchlabí, souřadnice 50°37'36.978"N, 15°36'24.930"E.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Doprava do místa konání individuální. S sebou přineste sportovní obuv a vhodné oblečení do terénu. Pěší okruh ze Strážného přes luční enklávy Hříběcí Boudy, Husí Boudy a Lahrovy Boudy v délce 8 km.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. červen 2018 05. červen 2018 8:30 - 15:30 hodin Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání, Správa KRNAP, Vrchlabí, Dobrovského 3   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107206 číslo vzdělávací akce 1-07-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích