Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:37 CET
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-02
     Jak se připravit na konkurz na místo ředitele školy či školského zařízení Akce č. 1-00-2-02

Obsah: Seminář zaměřený na přípravu na konkurzní řízení na místo ředitele školy či školského zařízení. 1. Právní předpisy k realizaci konkurzního řízení. Předpoklady, důvody a podmínky pro vyhlášení výběrového řízení. Nejčastější dotazy konkurzní komise. Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy nebo ŠZ. Jmenování ředitele. 2. Základní orientace v právních předpisech pro ředitele školy. Novely právních předpisů v posledním období. Tvorba koncepce školy. Předání a převzetí zařízení při změně ředitele školy. Financování školství - vývojové tendence. Právní postavení a odpovědnost ředitele školy. Role zřizovatele při organizaci a řízení školy (zákon č. 250/2000 Sb.). Vybrané kapitoly z pracovního práva. Diskuse.
Určeno:pedagogickým pracovníkům, kteří se připravují k absolvování konkurzního řízení
Lektor:Mgr. Svatava Odlová a PaedDr. Milan Štoček
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), nebo č. 9, vystoupit na téže zastávce (10. zastávka od terminálu, 9. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. únor 2018 08. únor 2018 9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100202 číslo vzdělávací akce 1-00-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích