Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:13 CET
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-08
     Školní klima Akce č. 5-01-2-08

Akce byla zrušena !

Obsah: Přednáška seznamující se zásadní důležitostí pojmu klima školy pro život ve škole. Co je klima školy, čím je tvořeno. Vliv školního klimatu na spokojenost učitelů i žáků, jejich jistotu a chuť pracovat. Typy klimatu. Klima školy v období kurikulární reformy. Jak lze ovlivňovat klima vzhledem k cílové skupině žáků. Seznámení s výsledky výzkumných šetření.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. červen 2018 28. květen 2018 10:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501208 číslo vzdělávací akce 5-01-2-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích