Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 20:05 CET
Podrobný popis akce číslo 5-12-2-01
     Úvod do tvorby webových stránek Akce č. 5-12-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Co je to internet a jak funguje - stručné informace do začátku. Webové prohlížeče a jejich práce se stránkami. Webové stránky - soubory vytvářené v jazyce HTML. Základní struktura každé webové stránky - seznámení s příkazy. Vytvoření obsahu stránky - nadpisy, články, vkládání obrázků. Tvorba hypertextových odkazů na jiné stránky - propojení webu. Úvod do úprav vzhledu webových stránek - šablony stylů CSS. Určeno pro mírně pokročilé uživatele počítačů. Předpokládá se znalost práce se soubory a složkami.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Ondřej Černota
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 500 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. duben 2018 06. duben 2018 13:00 - 16:00 hodin DDM Stonožka, Malecí 588, Nové Město nad Metují   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 512201 číslo vzdělávací akce 5-12-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích