Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 16. květen 2021 @ 23:37 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-13-2-02
     Styly - jinakosti v dnešní škole Akce č. 1-13-2-02

Obsah: Styly a subkultury, základní charakteristika, přehled. Odlišnost kultur, proměnlivost. Punk, skinheads, emo, hooligans, straight edge, gothic, hipsters atd. Současný pohled na subkultury. Praktické postřehy, jinakosti žáků v souvislosti se styly mládeže a subkulturami. Jinakost - kultura jedince a skupiny jako odraz životní zkušenosti a její proměnlivost. Přednosti a rizika stylů a subkultur. Hodnotový systém. Sebepoškozování. Právní vědomí.
Určeno:vychovatelům DMI
Lektor:Mgr. Martin Kaliba
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. duben 2018 30. březen 2018 9:00 - 14:00 hodin DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113202 číslo vzdělávací akce 1-13-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích