Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:29 CET
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-05
     Adaptace dítěte v předškolním zařízení Akce č. 5-02-2-05

Obsah: Seminář zaměřený na oblast podpory adaptace dětí v prostředí MŠ. Projevy chování dobře přizpůsobivých dětí. Projevy maladaptivních dětí v procesech přizpůsobování. Specifika dětí úzkostných, dětí s mutismem, s logopedickými vadami, s ADHD a s jinými poruchami ve vývoji. Sociální dovednosti a hra jako důležitá forma výchovy u dětí v procesu socializace. Režimové prvky a pravidla v MŠ. Úloha a role učitele v procesu adaptace dítěte.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. et Mgr. Petra Jendeková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. květen 2018 11. květen 2018 9:00 - 14:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502205 číslo vzdělávací akce 5-02-2-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích