Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:12 CET
Podrobný popis akce číslo 5-05-2-01
     Vlastivěda a prvouka v terénu Akce č. 5-05-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Vlastivědná procházka po Novém Městě nad Metují s ukázkou pracovních listů. Prohlídka kláštera a jak o něm učit. Návštěva školní přírodní zahrady s výkladem, co vše v ní lze objevovat.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Václav Nýč
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Sraz na autobusovém nádraží u světelné tabule ve 13:15 hodin.
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR. Sraz účastníků ve 13:15 hodin v Novém Městě nad Metují na autobusovém nádraží Na Rychtě u světelné tabule.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. květen 2018 16. květen 2018 13:30 - 16:30 hodin Nové Město nad Metují   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 505201 číslo vzdělávací akce 5-05-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích