Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:27 CET
Podrobný popis akce číslo 2-01-2-02
     Učitelé v kyber-ohrožení Akce č. 2-01-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na aktuální rizika spojená s využíváním ICT. Charakter současného prostředí informačních a komunikačních prostředků. Nové fenomény, s nimiž se pedagog může ve své praxi setkat - hoax, spam, grooming, kyberstalking, kyberšikana, kybersex. Rizikové jevy a příklady k situacím, kdy je žák v roli oběti i agresora i k aktuální problematice kyberšikany pedagoga. Moderní trendy ve využívání ICT dětmi a mládeží - blogy, youtubering.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a metodikům prevence
Lektor:Mgr. Martin Kaliba
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu školy. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. duben 2018 29. březen 2018 8:30 - 14:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201202 číslo vzdělávací akce 2-01-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích