Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 20:09 CET
Podrobný popis akce číslo 2-10-2-01
     Řemeslné techniky. Slaměné ozdoby Akce č. 2-10-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Řemeslná dílna zaměřená na využití obilné slámy a dalších přírodních materiálů k výrobě vánočních ozdob a dalších dekorativních předmětů. Pracovní postup a praktický nácvik zpracování slámy. Různé druhy ozdob, přání, kraslic. Návod na sběr, sušení, uskladnění slámy.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času a dalším zájemcům
Lektor:Mgr. Jana Jedličková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 600 Kč (včetně materiálu)
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a pracovní plášť. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. březen 2018 15. březen 2018 13:30 - 17:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 210201 číslo vzdělávací akce 2-10-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích