Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 20. únor 2019 @ 17:31 CET
Podrobný popis akce číslo 1-12-2-01
     Tablety ve výuce Akce č. 1-12-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s možnostmi využití tabletů při výuce nejen pro získávání informací na internetu a spouštění aplikací (např. vzdělávací hry). Informace o aplikacích a službách, které nesouvisí přímo s vyučováním, ale mohou je vhodně doplnit (kancelářské aplikace, kalendář, sdílení dat a cloudová úložiště nebo sociální sítě). Senzory tabletu (kamera, gyroskop, akcelerometr, apod.) a jejich spojení s různými aplikacemi pro výuku a další možnosti využití tabletu (jednoduché zpracování fotografií a videa s následným umístěním na internet v online podobě).
Určeno:učitelům ZŠ a vychovatelům ŠD
Lektor:Zdeněk Heteš
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste vlastní tablet.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. březen 2018 07. březen 2018 9:00 - 14:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 112201 číslo vzdělávací akce 1-12-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích