Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:25 CET
Podrobný popis akce číslo 1-14-2-01
     Zdravotník zotavovacích akcí Akce č. 1-14-2-01

Obsah: 40-ti hodinový kurz zaměřený na poskytnutí základních poznatků a dovedností, které jsou nutné k výkonu funkce zdravotníka při zotavovacích akcích, školních výletech, exkurzích a mimoškolních akcích.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, speciálních škol, ZUŠ, SŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení, vedoucím školních zájmových kroužků, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Libuše Kotyková a Mgr. Zuzana Merbsová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 3 500 Kč
Poznámka: S sebou noste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. duben 2018 13. duben 2018 8:45 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
22. duben 2018 ----------     8:45 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
19. květen 2018 ----------     8:45 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
20. květen 2018 ----------     8:45 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
26. květen 2018 ----------     8:45 - 13:30 hodin, závěrečný test Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 114201 číslo vzdělávací akce 1-14-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích