Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 19:57 CET
Podrobný popis akce číslo 1-06-2-04
     Aktivizační a motivační činnosti k podpoře matematické gramotnosti na 1. stupni ZŠ - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-06-2-04

Obsah: První 2 části 4dílného kurzu v celkové časové dotaci 16 hodin, zaměřeného na rozvoj matematické gramotnosti.
1. část - Základní postupy rozvíjení předmatematických představ. Souvislost s rozvojem kognitivní složky osobnosti žáka. Praktické ukázky činností. Nabídka aktivit a her, které formou spontánní a řízené činnosti podněcují rozvoj myšlenkových procesů. Vytváření představ o množství, geometrických představ, rozvoj myšlenkových operací. Postupy při rozvíjení předmatematických představ a raných matematických představ. Nároky pedagogů z hlediska věku a individuálních schopností žáků.
2. část - Seznámení s problematikou výuky zlomků na 1. stupni ZŠ. Přístupy k zahájení výuky zlomků. Vhodnost učení prožitkem pro žáky mladšího školního věku. Ukázky z běžného každodenního života, využití zkušeností žáků a jejich schopnosti odhadu. Manipulativní činnosti. Názorná manipulace s papírem a s předměty pro rozvoj představivosti. Herní a procvičovací aktivity. Kartičky, zlomkový panák, rovnost a porovnávání zlomků, výpočet části z celku a naopak. Nabídka zásobníku různorodých aktivit pro praktické pochopení a procvičení operací se zlomky.
3. část - Seznámení se specifiky výuky matematiky na 1. stupni ZŠ. Jak mladší žáky učit matematiku pomocí objevování matematických schémat. Využití motivačních a netradičních, i pohybových aktivit v práci s matematikou. Představení pomůcek, které lze vyrobit během párové i skupinové práce. Nabídka materiálů k dalšímu využití ve výuce. Nápadník her, praktické aktivity formou aktivizujících činností do hodin matematiky.
4. část - Metody a postupy při vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ. Seznámení s možnými způsoby zapojení žáků do výuky pomocí jednoduchých pomůcek. Způsoby zařazování individuálních činností k podpoře aktivity žáků. Zásobník didaktických her, námětů, pomůcek. Možnosti použití.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:RNDr. Hana Lišková, Mgr. Taťjana Vrbová, Mgr. Jan Horák, Mgr. Jitka Grohmannová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16226/2016-1-570
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Další termíny: 10.10 a 26.11.2018

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. březen 2018 31. leden 2018 12:00 - 16:00 hodin ZŠ Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140   Přihláška na všechny termíny
9. květen 2018 31. leden 2018 14:00 - 18:00 hodin ZŠ Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 106204 číslo vzdělávací akce 1-06-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích