Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 20. únor 2019 @ 17:37 CET
Podrobný popis akce číslo 1-04-2-01
     Hravá angličtina pro 1. stupeň ZŠ Akce č. 1-04-2-01

Obsah: Seminář zaměřený na metodiku a didaktiku anglického jazyka. Ukázka různých metod práce, zejména TPR - metoda pohybové odpovědi na pokyn učitele. Strategie výuky - tvorba krátkodobého a dlouhodobého plánu činností. Výslovnost - správná výuka. Tipy a triky. Zásobník her a aktivit do hodin (např. Práce s obrázky a kartičkami, Běhací hry, Aktivity s anglickou knihou, Propojení s ostatními předměty, DUMy). Diskuse.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Sandra Krejčová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 550 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.


Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. duben 2018 30. březen 2018 9:00 - 13:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104201 číslo vzdělávací akce 1-04-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích