Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:22 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-06
     Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání Akce č. 1-01-2-06

Obsah: Studium k získání kvalifikace pedagoga volného času podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. a dle standardu č. j. MSMT-42447/2013. Obsahuje 3 vzdělávací moduly - základy obecné pedagogiky a didaktiky, základy psychologie, základy pedagogiky volného času + nepovinný seminář k vypracování závěrečné práce. Je zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a zkouškou. Úspěšný absolvent získá osvědčení k doložení kvalifikace pro výkon práce pedagoga volného času a asistenta pedagoga (absolventi VOŠ i pro výkon vychovatele).
Určeno:pedagogickým pracovníkům, kteří mají minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
Lektor:tým zkušených lektorů
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu školy. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 12 000 Kč/celé studium
Poznámka: S sebou noste přezůvky. Pokračování studia v 1. pololetí šk. roku 2018/2019, termíny budou upřesněny spolu s termínem závěrečné zkoušky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. duben 2018 26. březen 2018 8:00 - 16:30 hodin, zahájení Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška na všechny termíny
17. duben 2018 ----------     8:00 - 15:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
26. duben 2018 ----------     8:00 - 15:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
4. květen 2018 ----------     8:00 - 16:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
11. květen 2018 ----------     8:00 - 15:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
18. květen 2018 ----------     8:00 - 16:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
7. červen 2018 ----------     8:00 - 15:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
14. červen 2018 ----------     8:00 - 16:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101206 číslo vzdělávací akce 1-01-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích