Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:13 CET
Podrobný popis akce číslo 1-07-2-04
     Geodiverzita sopečných ostrovů na příkladu Makaronézie, Maskarén a Islandu Akce č. 1-07-2-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Přednáška zaměřená na ostrovní sopečné oblasti s upozorněním na odlišné či shodné znaky jejich vývoje, geologické stavby, geomorfologie povrchu a environmentální souvislosti. Souostroví Makaronézie (Šťastné ostrovy) v Atlantského oceánu - Kapverdské ostrovy, Kanárské ostrovy, ostrovy Madeiry a Azorské ostrovy. Souostroví Maskarény v Indickém oceánu - ostrovy Réunion a Mauricius. Ostrov Island vystupující ze Středoatlantského hřbetu jako dokonalá přírodní učebnice vulkanologie. Komentovaná prezentace fotografií a přírodnin (zejména vzorků vulkanických hornin) rozšiřující znalosti z geologie a regionálního zeměpisu.
Určeno:učitelům zeměpisu, biologie, chemie a fyziky 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:RNDr. Jan Vítek
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. květen 2018 21. květen 2018 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107204 číslo vzdělávací akce 1-07-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích