Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:15 CET
Podrobný popis akce číslo 2-12-2-03
     Práce s aplikacemi a jejich sdílení Akce č. 2-12-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s informacemi k rozšíření znalostí a dovedností s Microsoft Office či Google Apps. Práce s dokumenty, prezentacemi a tabulkami ve školním prostředí. Tvorba příruček, učebních textů, práce se styly, s hromadnou korespondencí, revize dokumentů. Možnosti jednoduchého sdílení dokumentů (textů, tabulek, formulářů, prezentací). Týmová práce a úprava společných dokumentů v internetových službách. Jednoduchá tvorba dotazníku a formuláře. Praktické ukázky a cvičení s online dokumenty. Vhodné pro účastníky, kteří mají uživatelskou znalost obsluhy PC, OS Windows a základní znalosti programů MS Office nebo OpenOffice.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, speciálních škol, SŠ, VOŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Zdeněk Heteš, Mgr. Petr Voda a Bc. Jiří Chytil
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 3 300 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, vlastní notebooky s požadovaným SW vybavením (více informací předá garant akce přihlášeným účastníkům). Termín bude upřesněn přihlášeným zájemcům.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
květen 2018 ----------     8:30 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212203 číslo vzdělávací akce 2-12-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích