Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 19:58 CET
Podrobný popis akce číslo 2-12-2-01
     Práce s aplikacemi MS Office OBJEDNÁVKA Akce č. 2-12-2-01

Obsah: První část 3dílného kurzu v celkové časové dotaci 16 hodin. Zaměřeno na nabídku informací k získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti počítačové gramotnosti s možnostmi dalšího použití v pedagogické činnosti.
1. Bezpečnost počítačových dat. Freeware a ochrana osobních údajů na síti. Internet pro učitele, autorské právo, licence, vyhledávání informací na internetu a jejich používání. Ochrana dat na internetu a bezpečné heslo, ochrana vlastní identity na internetu. Ochrana informací a dat před studenty. Počítačové viry. Typy počítačových virů, způsoby napadení počítačovými viry, způsob ochrany. Náhodné monitorování, metody náhodného odhalení a prevence. Shromažďování dat, spyware, dealery, trojské koně, programy na opravu.
2.Rozšíření znalostí a dovedností s Microsoft Office či Google Apps při práci s dokumenty, prezentacemi a tabulkami ve školním prostředí. Tvorba příruček, učebních textů, práce se styly, s hromadnou korespondencí, revize dokumentů. Možnosti jednoduchého sdílení dokumentů (textů, tabulek, formulářů, prezentací). Týmová práce a úprava společných dokumentů v internetových službách. Jednoduchá tvorba dotazníku a formuláře. Praktické ukázky a cvičení s online dokumenty.
3. Možnosti využití služeb i aplikací vhodných pro výuku. Aplikace pro tvorbu a přípravu výuky Office MIX (interaktivní doplňky a možnost přípravy vlastních výukových materiálů s hlasováním, komentáři, možnost tvorby testů). Office Sway - bezplatná aplikace systému Microsoft Office pro rychlé a snadné vytváření a sdílení interaktivních dokumentů. Využití tabletů, netbooků, notebooků, chytrých telefonů při práci se žáky a pro podporu práce učitele při skupinových i individuálních úkolech.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, VOŠ a speciálních škol
Lektor:Zdeněk Heteš
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, vlastní notebooky s požadovaným SW vybavením (více informací předá garant akce přihlášeným účastníků, a to včetně dalších termínů). Osvědčení bude předáno po absolvování všech termínů.
Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. duben 2018 20. březen 2018 8:30 - 13:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška na všechny termíny
9. duben 2018 20. březen 2018 12:00 - 16:30 Malé náměstí 158, Trutnov    
26. duben 2018 20. březen 2018 12:00 - 16:30     
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212201 číslo vzdělávací akce 2-12-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích