Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 20. únor 2019 @ 17:40 CET
Podrobný popis akce číslo 2-04-2-01
     Individuální kurz AJ Akce č. 2-04-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Jazykový kurz pro jednotlivce v celkové časové dotaci 56 hodin. Lze nabídnout kurz s následujícími úrovněmi: začátečníci - úroveň A0 - A1 (56 hodin); mírně pokročilí - úroveň A1 - A2 a A2 - B1 (dvě části po 56 hodinách, celkem 112 hodin); pokročilí - úroveň B1 - B2 (3 části po 56 hodinách, celkem 168 hodin).
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogům volného času, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení
Lektor:kolektiv lektorů
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 23 000 Kč/56 hodin

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. únor - 26. červen 2018 10. únor 2018 čas dle dohody místo konání dle dohody   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204201 číslo vzdělávací akce 2-04-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích