Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:38 CET
Podrobný popis akce číslo 4-02-2-07
     Dítě v MŠ před třetím rokem věku Akce č. 4-02-2-07

Obsah: Jak přistupovat k dítěti před třetím rokem věku v MŠ, pohled na (před)časný vstup z různých úhlů, z pohledu psychologa, terapeuta, učitele v MŠ, rodiče a speciálního pedagoga. Rozvoj jednotlivých dovedností a schopností těchto dětí, co mají vývojově v tomto věku zvládat, jak dané rozvíjet. Komplexní přístup - vše má svůj čas, co dříve, co později, sociální zralost dítěte, fyzická zralost. Praktické ukázky činností a práce, které jsou vhodné pro daný věk dětí. Diskuse.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Hana Otevřelová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27228/2015-1-776
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. červen 2018 06. červen 2018 13:00 - 16:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402207 číslo vzdělávací akce 4-02-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích