Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 20. únor 2019 @ 17:39 CET
Podrobný popis akce číslo 2-01-2-10
     Cesta k úspěšnému zvládání (nejen) školních dovedností Akce č. 2-01-2-10

Obsah: Seznámení s úzkým vztahem mezi neuromotorickým vývojem a úspěšným zvládáním základních (nejen) školních dovedností. Možnosti, jak pomoci při potížích s pozorností, sluchovou percepcí a motorikou, se čtením, psaním, počítáním. Známky neurovývojového zpoždění. Přehled základních primárních reflexů. Ukazatele přetrvávajících primárních reflexů a jejich vliv na čtení, psaní, počítání, pozornost, řeč, jemnou a hrubou motoriku. Význam cvičení a pohybových aktivit. Jednoduché diagnostické zkoušky. Praktické ukázky cvičení a jejich vyzkoušení.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a speciálních škol
Lektor:Mgr. Ing. Eva Vingrálková, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 650 Kč
Poznámka: S sebou přineste sportovní oděv a obuv.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. květen 2018 16. květen 2018 8:30 - 12:45 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201210 číslo vzdělávací akce 2-01-2-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích