Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:33 CET
Podrobný popis akce číslo 5-10-2-02
     Tvoření z pergamenového papíru Akce č. 5-10-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktická dílna. Seznámení s jednoduchou technikou tvoření na pergamenový papír. Vznik techniky, historie. Porovnání originál pergamenového papíru s papírem pauzovacím vyšší gramáže. Výběr námětů dle vlastní tvorby, nákres, případně využití šablon hotových. Překreslení šablony. Práce s gelovým perem, rydly, hroty na pergamenový papír. Prostřihování papíru, stínování. Dokončení pomocí doplňkových materiálů, barevný papír, děrovačka, ozdobné stužky apod.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, ZUŠ, SŠ, pedagogům volného času, vedoucím zájmových kroužků a vychovatelům školských zařízení
Lektor:PaedDr. Hana Vavřínová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. duben 2018 03. duben 2018 9:00 - 13:00 hodin SVČ Bájo, Česká Skalice   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510202 číslo vzdělávací akce 5-10-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích