Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:29 CET
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-15
     Okolí školy a jeho vliv na vnitřní klima Akce č. 1-00-2-15

Akce byla zrušena !

Obsah: Význam, možnosti a funkce okolního prostoru školy či školského zařízení. Jak může okolní prostor ovlivňovat klima uvnitř vzdělávací instituce a přispět k její vzdělávací činnosti? Jak může okolní prostor přispět k profilaci a výjimečnosti vzdělávací instituce? Možnosti zapojení žáků (pedagogů a dalších pracovníků) vzdělávací instituce do vzniku návrhů projektových řešení - podpora vztahu žáků k místu, kde žijí, i k zodpovědnosti za něj. Příklady dobré praxe. Představení projektu Architekti ve škole, který je zaměřen na podporu tématiky architektury, urbanismu a prostorového plánování jako součásti základního a všeobecného vzdělávání - ukázky různých projektů k doplnění učiva napříč předměty.
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení, dalším zájemcům
Lektor:Ing. arch. Kristýna Stará
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), nebo č. 9, vystoupit na téže zastávce (10. zastávka od terminálu, 9. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. květen 2018 14. květen 2018 9:00 - 12:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100215 číslo vzdělávací akce 1-00-2-15
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích