Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:20 CET
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-04
     Jak na nábor žáků aneb Štěstí přeje připraveným Akce č. 1-00-2-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na poskytnutí pomoci při přípravě účinné kampaně školy či školského zařízení k získání nových žáků. Kde najdeme naše potencionální žáky - jak využít interaktivní mapy, seznamu ZŠ a data o vašich současných studentech k co nejlepšímu cílení na konkrétní ZŠ a vedení co nejefektivnější náborové kampaně. Jak na výchovné poradce - jak výchovní poradci vnímají náborové kampaně, co je obtěžuje, co naopak vítají. Jak na funkční tištěné materiály - jak má vypadat plakát a brožurka, zásady pro tvorbu tištěných materiálů vhodných pro cílovou skupinu oslovovaných. Naše škola, náš tým, náš plán - praktická příprava plánu náborové kampaně (cíl, zdroje, rozpočet, harmonogram...), využitelné příklady z obchodní praxe. Diskuse, výměna zkušeností.
Určeno:vedoucím pracovníkům a výchovným poradcům SŠ
Lektor:Ing. Mgr. Petr Soukeník
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), nebo č. 9, vystoupit na téže zastávce (10. zastávka od terminálu, 9. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 2 290 Kč
Poznámka: Program realizovaný ve spolupráci se společností Než zazvoní, která je držitelem akreditace MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. březen 2018 23. únor 2018 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100204 číslo vzdělávací akce 1-00-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích