Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 19:52 CET
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-01
     Písnička jako dárek Akce č. 5-02-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na seznámení s dílem významného pedagoga a hudebního skladatele Pavla Jurkoviče, životopisná kniha Otvírání paměti, esej o hudební výchově Na cestách k hudbě, publikace Od výkřiku k písničce. Praktická část obsahuje rytmickou hru na tělo ozvěna - při říkadlech a písničkách zvuky předmětů z kuchyně i dalšího okolí dítěte. Využití rytmických a melodických nástrojů orffovského instrumentáře i hudebních kamenů, využití jednotónových ladiček. Bordun (dudácká kvinta), melodický ostinátní doprovod, hra v pentatonice. Seznámení s písněmi k příležitosti oslav Svátku matek a Dne otců, ale i na dalších besídkách, při vítání občánků, v klubech seniorů. Některé písničky si zazpíváme, jiné doprovodíme hrou na nástroje, další spojíme i s pohybem.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Eva Hurdová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: 650 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. březen 2018 07. březen 2018 10:00 - 14:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502201 číslo vzdělávací akce 5-02-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích