Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:34 CET
Podrobný popis akce číslo 5-06-2-01
     Počítám, počítáš, počítáme aneb Chcete být milionářem Akce č. 5-06-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Interaktivní seminář je zaměřený na motivační aktivity ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ. Pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny matematiky, k docílení pestřejší, hravější a zajímavější výuky pro děti i učitele, se současným plněním požadavků RVP na rozvoj klíčových a osobnostně-sociálních kompetencí žáků. Ukázky aktivit na využití mezipředmětových vztahů, k propojení matematiky se čtenářskou gramotností a s osobnostně sociálním rozvojem žáků.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Tomáš Koten
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. únor 2018 06. únor 2018 9:00 - 15:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 506201 číslo vzdělávací akce 5-06-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích