Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 14:17 CET
Podrobný popis akce číslo 5-10-2-01
     Velikonoční a jarní tvoření Akce č. 5-10-2-01

Obsah: Praktická dílna. Náměty na vytváření jednoduchých výrobků a dekorací s velikonoční a jarní tématikou. Práce s přírodním materiálem (kukuřičné šustí, vrbové proutí, seno, peříčka, vejdunky) a snadno dostupným materiálem (látka, krepový papír, barevné mašličky). Ukázky pracovních postupů výroby košíčků, panenek, ptáčků, věnečků, pomlázky, které lze využít při práci s dětmi a žáky s přihlédnutím k jejich schopnostem a věku.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Petra Kuderová, DiS.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-36105/2015-1-959
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. březen 2018 16. březen 2018 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 510201 číslo vzdělávací akce 5-10-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích