Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:28 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-24
     Třídní klima prakticky - kooperace, pravidla, soudržnost Akce č. 1-01-2-24

Akce byla zrušena !

Obsah: Prožitkový seminář s náměty pro práci se třídou v oblasti budování třídního klimatu. Rozvoj kooperace (teambuildingové a ice-breakerové aktivity, hry důvěry) a sebereflexe (kreativní a kresebné aktivity). Ukázky problem-solvingových aktivit a kolektiv stmelujících aktivit (s prvky zážitkové pedagogiky, kontaktní hry, energizery). Volně navazuje na teoreticko-praktický Workshop aktivit pro pozitivní třída klima.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. et Mgr. Petra Ambrožová, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, lepidlo, lepicí pásku, pastelky, fixy, šátek na zavázání očí, ruličku od toaletního papíru.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. červen 2018 01. červen 2018 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101224 číslo vzdělávací akce 1-01-2-24
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích