Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:41 CET
Podrobný popis akce číslo 5-00-2-01
     Řešení aktuálních problémů řízení MŠ Akce č. 5-00-2-01

Obsah: Aktuální informace týkající se předškolního vzdělávání a problematiky školních jídelen. Diskuse na téma Regionální problematika řízení. Doplnění informací k výkonovým výkazům v MŠ a ŠJ, informace k dietnímu stravování, vedení dokumentace na školách, k aktuální změně legislativy.
Určeno:ředitelům, zástupcům a vedoucím učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Iveta Lukešová a Bc. Ilona Špráchalová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-36105/2015-1-959
Poplatek: 500 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
23. únor 2018 18. únor 2018 9:00 - 13:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 500201 číslo vzdělávací akce 5-00-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích