Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 20:39 CET
Podrobný popis akce číslo 2-02-2-06
     Práce s dětmi s potřebou podpůrných opatření v MŠ Akce č. 2-02-2-06

Obsah: 2dílný kurz v celkovém počtu 16 hodin, zaměřený na problematiku společného vzdělávání.
1. část - Návštěva MŠ - vhled do problematiky v prostředí MŠ; ukázka a rozbor práce; seznámení se zázemím školy, metodickým kabinetem, pomůckami, nabídkou nadstandardních aktivit pro děti (fyzioterapie, prevence poruch řeči, chirofometika); zkušenosti ze společného vzdělávání.
2. část - Základní informace o podpůrných opatřeních ve vzdělávání v souvislosti s aktuálními legislativními změnami (novela ŠZ č. 82/2015 Sb., a související prováděcí vyhlášky). Charakteristika dítěte s potřebou podpůrných opatření ze zdravotního důvodu či sociálního znevýhodnění. Důsledky zdravotního či sociálního znevýhodnění do předškolního vzdělávání (úprava prostředí a organizace vzdělávání, vhodné metody a formy práce, možnosti úprav obsahu vzdělávání, hodnocení žáků, pomůcky, podpora třídního klimatu, sociální a zdravotní podpora). Charakteristika rodiny dítěte se zdravotním postižením - fáze akceptace postižení dítěte. Vyhodnocení a realizace podpůrných opatření v 1. stupni podpory úloha školy a poradenského pracoviště. Příprava školy na realizaci podpůrných opatření 2.- 5. stupně.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Iva Lüftnerová a Bc. Lenka Vondráková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Doporučené spojení: MŠ Větrov, Jičín - doprava individuální. Pracoviště Trutnov - z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 2 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
31. květen 2018 24. květen 2018 8:15 - 14:30 hodin MŠ Větrov, Křižíkova 1288, Jičín   Přihláška na všechny termíny
11. červen 2018 24. květen 2018 8:45 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 202206 číslo vzdělávací akce 2-02-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích