Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 17. únor 2019 @ 19:55 CET
Podrobný popis akce číslo 3-14-2-01
     Poskytování první pomoci ve školské praxi Akce č. 3-14-2-01

Obsah: Seminář zaměřený na poskytnutí první pomoci. Možnosti předcházení úrazům žáků ve školním prostředí. Jak se zachovat v případě nutnosti poskytnutí první pomoci při neočekávaném zranění dítěte mimo školu. Praktický nácvik masáže srdce a dýchání. Ošetření raněného na místě nehody a jeho zajištění do příjezdu RZP. Přístup k žákům s diabetes, epilepsií, alergickou reakcí, astmatem.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času i nepedagogické veřejnosti
Lektor:Mgr. Libuše Kotyková
Garant: Mgr. Eva Šrejbrová (srejbrova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Možnost proškolení kolektivu dle ZP BOZP (§ 102). Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. březen 2018 05. březen 2018 9:00 - 13:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 314201 číslo vzdělávací akce 3-14-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích