Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 22. únor 2019 @ 18:35 CET
Podrobný popis akce číslo 3-04-2-03
     Š / Co ještě nevíte o Rakousku a Lichtenštejnsku? Akce č. 3-04-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na zeměpisné znalosti, historické souvislosti, zajímavosti a odlišnosti v jazyce Rakouska a Lichtenštejnska. Seznámení se s reáliemi těchto dvou německy mluvících zemí neobvyklou a kreativní formou. Bližší seznámení s jejich zvláštnostmi, zajímavostmi a odlišnostmi. Seznámení s jejich mentalitou a jazykovými zvláštnosti obou zemí. Náměty pro nové formy a metody práce a jejich zařazení do výuky pro její atraktivitu a oživení. Praktické vyzkoušení, jak by mohl v praxi vypadat ŠVP, když se v oblasti jazykového vzdělávání prolínají různé předměty (NJ, dějepis, zeměpis). Možnosti a náměty pro zvýšení motivace žáků při výuce němčiny. Praktické náměty a cvičení pro efektivnější výuku cizího jazyka. Inspirativní odkazy na webové stránky obou zemí.
Určeno:učitelům německého jazyka 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Dana Hrušková
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 1 200 Kč
Poznámka: Seminář bude po vzájemné domluvě s účastníky veden v německém jazyce.
Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. červen 2018 30. květen 2018 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 304203 číslo vzdělávací akce 3-04-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích